มท.1สั่งโอทอปผลิตผ้าปิดปากกันหวัด2009 เหตุขาดตลาด

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม นายชวรัตน์ ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไข้หวัด 2009 ว่า ทางกระทรวงวสาธารณสุขได้วางมาตรการรับมือเต็มที่ แต่ตอนนี้เกิดปัญหาคือหน้ากากปิดปากไม่พอใช้ จึงมีการประสานขอให้กลุ่มผู้ค้าโอทอปที่ทำผลิตภัณฑ์ผ้าปิดปากนี้ช่วยเหลือหน่อย โดยตนได้สั่งการไปยังอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนไปแล้วให้เร่งประสานอย่างเร่งด่วน นอกจากนี้ยังสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัด รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดูแลศูนย์เด็กเล็กให้รักษาความสะอาด แต่ต้องเข้าใจว่าเป็นเรื่องของเชื้อโรคที่แพร่ระบาดทั่วโลก บางประเทศปิดข่าว ไม่ออกข่าวที่แท้จริง แต่ของเราประชาธิปไตยเต็มใบก็ลงข่าวเต็มที่ และหลังจากนี้ตนจะหารือกับปลัดกระทรวงสาธารณสุขเพื่อหามาตรการป้องกันต่อไป

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด