รบ.เชื่อเปลี่ยนรับประกันแทนจำนำข้าวอาจมีผู้เสียประโยชน์

นายกอร์ปศักดิ์ สภาวสุ รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผย เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม ว่า นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี จะเรียกประชุมคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ (กขช.) ใน 2 สัปดาห์หน้า เพื่อพิจารณาแนวทางการช่วยเหลือชาวนาในรูปแบบใหม่ ที่ไม่ใช่วิธีการรับจำนำในราคาที่สูงเกินจริงเหมือนในอดีต โดยคาดว่าวิธีการใหม่ที่จะนำมาใช้ จะมีรูปแบบคล้ายคลึงกับการประกันราคารับซื้อสินค้า ข้าวโพด และมันสำปะหลัง ที่ประกาศไปแล้วก่อนหน้านี้ ซึ่งน่าจะเริ่มต้นใช้ได้ในช่วงฤดูกาลผลิตข้าวนาปีปีนี้

นายกอร์ปศักดิ์ กล่าวว่า การนำระบบการประกันราคามาช่วยเหลือชาวนา ตั้งอยู่บนสมมุติฐานว่า เกษตรกร จะต้องไม่ขาดทุน เพราะนอกจากการตั้งราคาประกัน ที่สูงกว่าราคาต้นทุนการเพูกข้าวของเกษตรกร ในระดับหนึ่ง ซึ่งหากเกษตรกรขายข้าวได้ต่ำกว่าราคาประกัน ก็สามารถมารับเงินชดเชยได้ นอกจากนี้ ในช่วงการดำเนินงานรัฐบาลจะมีการประกาศราคารับซื้อที่อ้างอิง จากราคาตลาด ให้เกษตรกรรับทราบด้วย และหากพบว่า มีปัญหาถูกกดราคารับซื้อจากโรงสี ก็จะเข้าไปช่วยรับซื้อ และส่งออกไปขายต่างประเทศทันที

นายกอร์ปศักดิ์ กล่าวว่า แม้รัฐบาลจะเปลี่ยนรูปแบบการช่วยเหลือชาวนามาเป็นการใช้ระบบการรับประกันแทน แต่การรับจำนำ อาจจะมีการนำมาใช้ในกรณีจำเป็น เพื่อรักษาเสถียรภาพราคาข้าว แต่การรับจำนำ จะใช้วิธีการรับจำนำข้าวในยุงฉางของเกษตรกรเอง สามารถไถ่ถอนได้ เพื่อไม่ให้รัฐบาลต้องเข้าไปแบกรับภาระค่าใช้จ่ายในเรื่องการเก็บรักษาขายใต๊อกจำนวนมากเหมือนที่ผ่านมา

"เชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงระบบการแทรกแซงราคาสินค้าเกษตร มาใช้วิธีการรับประกัน แทนการจำนำเหมือนในอดีต อาจมีผู้ที่เสียประโยชน์ และไม่เห็นด้วย แต่เรื่องนี้ เป็นสิ่งที่รัฐบาลจำเป็นต้องทำ เพราะหากไม่กล้าตัดสินใจ รัฐบาลคงจะต้องเจ๊งเหมือนเดิม และอาจจะต้องเจ๊งมากกว่าเดิมด้วย ซึ่งการระบายสินค้าเกษตร ในสต๊อกรัฐบาลปีนี้ ก็มีแนวโน้มว่า อาจจะขาดทุนมากกว่า 3 หมื่นล้านบาท จึงอยากขอร้องให้ทุกฝ่าย เห็นแก่ประเทศชาติด้วย เพราะขณะนี้ มีปัญหาเยอะแล้ว นายกอร์ปศักดิ์ กล่าว

เรื่องล่าสุดของหมวด เศรษฐกิจ

ดูหมวด เศรษฐกิจ ทั้งหมด