ธ.กรุงไทย โอนเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้กับผู้กู้ และสถานศึกษาแล้วกว่า 4,800 ล้านบาท

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ธนาคารกรุงไทย โอนเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้กับผู้กู้ และสถานศึกษาแล้วกว่า 4,800 ล้านบาท โดยยืนยัน ปีนี้ดำเนินการโอนเงินได้เร็วขึ้น โดยใช้เวลาไม่เกิน 3 วัน นายบุญชัย ศศิวงศ์ ผู้อำนวยการฝ่าย ผู้บริหารฝ่าย ฝ่ายบริหารโครงการภาครัฐ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ตั้งแต่เปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2552 เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม จนถึงวันที่ 13 กรกฎาคม 2552 ธนาคารกรุงไทย ได้ดำเนินการโอนเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ให้กับนักเรียน นักศึกษาที่ยื่นกู้ ทั้งในส่วนของค่าครองชีพ และค่าเล่าเรียนไปแล้วจำนวนกว่า 4,800 ล้านบาท โดยในส่วนของเงินค่าครองชีพ ได้โอนเงินให้นักเรียน นักศึกษา ไปแล้วกว่า 626,000 ราย รวมเป็นเงินกว่า 2,000 ล้านบาท ส่วนค่าเล่าเรียน ได้โอนเงินให้สถานศึกษาไปแล้วเกือบ 700 แห่ง เป็นเงินกว่า 2,700 ล้านบาท ส่วนที่เหลืออีกประมาณร้อยละ 30 ยังอยู่ระหว่างรอเอกสารสัญญาเงินกู้ที่สถานศึกษา และนักเรียน นักศึกษาบางส่วนยังส่งมาไม่ครบถ้วน นายบุญชัย กล่าวอีกว่า ปีนี้การโอนเงิน กยศ. ให้กับผู้กู้ สามารถดำเนินการได้เร็วขึ้น เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล เพราะทำด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์ ดังนั้น หากนำส่งข้อมูลต่างๆ เข้ามาที่ธนาคารฯ เรียบร้อย จะสามารถโอนให้นักเรียน นักศึกษาได้ภายในไม่เกิน 3 วัน อย่างไรก็ตาม นักเรียน นักศึกษา จะต้องมีบัญชีที่ถูกต้องเพื่อรองรับเงินโอนด้วย เนื่องจากที่ผ่านมามีปัญหาผู้กู้บางส่วน เมื่อธนาคารโอนเงินไปแล้ว เงินเข้าไม่ได้ เพราะบัญชีถูกปิด หรือมีการเปลี่ยนบัญชี ซึ่งได้ประสานให้มีการแก้ไขให้ถูกต้องแล้ว

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด