ยืดอายุน้ำ-ไฟ-เมล์ฟรีช่วยรากหญ้า

นายกรณ์ จาติกวณิช รมว.คลัง เปิดเผยว่า วันที่ 14 ก.ค.นี้ กระทรวงการคลังจะนำวาระการต่ออายุ 5 มาตรการ 6 เดือนช่วยเหลือค่าครองชีพแก่ผู้มีรายได้น้อยที่จะสิ้นสุดปลายเดือนก.ค.นี้ เข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) พิจารณาให้ความเห็นชอบ ซึ่งจะขยายเวลาออกไปอีก 2 เดือนถึงสิ้นปีงบประมาณ 52 หรือ ขยายเวลาออกไปอีก 5 เดือนเพื่อให้ถึงสิ้นปี52 ต้องพิจารณาให้เหมาะสมกับภาระงบประมาณและแหล่งเงินที่จะนำมาใช้

ด้านนายสมชัย สัจจพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง(สศค.) กล่าวว่า จากการศึกษามาตรการทั้ง 5 นี้ไม่ได้มีส่วนช่วยกระตุ้นให้เศรษฐกิจขยายตัวมากมายอย่างมีนัยแต่อย่างใด ส่วนมาตรการที่กระทรวงการคลังเห็นว่าสามารถช่วยเหลือระดับฐานรากอย่างแท้จริงคือ มาตรการลดค่าใช้จ่ายเดินทางรถโดยสารประจำทางขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ(ขสมก.) และรถไฟชั้น 3 ขณะที่มาตรการน้ำประปาและไฟฟ้าฟรีนั้นเห็นว่ายังมีประโยชน์ต่อประชาชนที่มีรายได้น้อยจึงเสนอให้ใช้มาตรการนี้ต่อไป แต่ต้องพิจารณาจำนวนหน่วยที่รัฐบาลรับภาระลงด้วย ส่วนการอุดหนุนค่าน้ำมันและก๊าซหุงต้มในครัวเรือนควรจะปล่อยให้กลไกตลาดเป็นผู้กำหนดราคาที่เหมาะสมเอง อย่างไรก็ตามหากขยายเวลาโครงการนี้ออกไปจะเป็นภาระต่องบประมาณเดือนละ 2.4 พันล้านบาท

เรื่องล่าสุดของหมวด เศรษฐกิจ

ดูหมวด เศรษฐกิจ ทั้งหมด