NBT

05.30 น. มอร์นิ่ง ทอล์ค/ ข่าวเช้า/ นิวส์ไลน์ 09.10 น. มองรัฐสภา/ ภูมิแพทย์แผนไทย/เอส เอ็ม อีฯ/ มหาดไทยชวนรู้ 11.35 น. บิซิเนส สมาร์ท/ ข่าวเที่ยง/ กระต่ายตื่นตัว/ หมายเหตุฯ 15.15 น. ข่าวดีประเทศไทย/ คนรักษ์โลก/ พร็อพเพอร์ตี้ฯ/ อธิษฐานสิจ๊ะ 18.05 น. ข่าวค่ำ/ คนหวงแผ่นดิน 21.00 น. สถานีแรงงาน/ รัฐบานหุ่นฯ/ กรองสถานการณ์

เรื่องล่าสุดของหมวด บันเทิง

ดูหมวด บันเทิง ทั้งหมด