ยันหักเงินช.พ.ค.ได้ประโยชน์ครู

นายชินภัทร ภูมิรัตน ปลัดกระทรวงศึกษาธิ การ (ปลัดศธ.) เปิดเผยว่า ตามที่โครงการเงินกู้ฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา (ช.พ.ค.) รุ่นที่ 5 ตั้งเงื่อนไขให้ครูต้องทำประกันชีวิตและต้องจ่ายเงินสมทบเข้าสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและ สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) จำนวน 10,000 บาท เพื่อตั้งเป็นกองทุนดูแลสวัสดิการให้สมาชิกนั้น มีความกังวลว่า สกสค.จะไม่มีเงินเข้ามาจัดสวัสดิการต่างๆ ให้ครู โดยเฉพาะการจ่ายเงินค่าประกันชีวิตรายละ 500,000 บาท ให้กับครูที่เสียชีวิต หากปรับเงื่อนไขการปล่อยกู้ ช.พ.ค. ดังกล่าว โดยที่ประชุมองค์กรหลัก มอบให้เลขาธิการ สกสค.ทบทวนเงื่อนไขการบังคับให้ครูทำประกันชีวิต โดยให้เปลี่ยนเป็นความสมัครใจ พร้อมหาทางยกเลิกการหักเงิน 10,000 บาท เข้ากองทุนของ สกสค. รวมไปถึงยกเลิกการเก็บเงินประกันผ่อนชำระรายเดือน 2,000 บาทด้วย

เงื่อนไขของเงินกู้ช.พ.ค. คิดอัตราดอกเบี้ย MLR 5.85 แต่สำหรับลูกค้าชั้นดีที่ผ่อนชำระตรงเวลา ธนาคารจะคืนดอกเบี้ยให้ 1 เปอร์เซ็นต์ อย่างไรก็ตามเงินจำนวนนี้ ไม่ได้คืนให้ครู แต่ถูกหักเข้า สกสค. ที่ประชุมองค์กรหลัก จึงให้ สกสค.หาทางคืนเงินจำนวนนี้โดยตรง ปลัดศธ. กล่าวและว่า ที่ผ่านมาเงินที่นำมาจัดสวัสดิการให้ครูจะได้มาจากโครงการจัดสวัสดิการต่างๆ ให้ครู หากไม่มีเงินจากส่วนนี้จะทำให้จัดสวัสดิการให้ครูลำบาก

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด