นายกฯอบต.ร้อยเอ็ดช็อกตายหลังพูดในที่ประชุมสภาฯ

ผู้สื่อข่าวรายงานเมื่อวันที่ 12 ก.ค. ขณะที่ นายเย็น ผดุงจิต นายกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ตำบลขอนแก่น อำเภอ เมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ลุกขึ้นแสดงความคิดเห็นในห้องประชุมรัฐสภา ในการสัมมนาเรื่อง การเสริมร้างและเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจในทางการเมือง การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข แก่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปกครองท้องที่นั้น อยู่ๆ ก็เกิดอาการช็อกและล้มลง ก่อนที่เจ้าหน้าที่พยาบาลจะช่วยกันปั๊มหัวใจ และนำส่งโรงพยาบาลแต่สุดท้ายนายเย็นก้เสียชีวิตในเวลาต่อมา เนื่องจากก็ไม่สามารถช่วยไว้ได้

เรื่องล่าสุดของหมวด การเมือง

ดูหมวด การเมือง ทั้งหมด