สสจ.ศรีสะเกษ รณรงค์งดสูบบุหรี่ ลดบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์ ในงานมหกรรมวันคุ้มครองผู้บริโภคและสัปดา

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ รณรงค์งดสูบบุหรี่ ลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในงานมหกรรมวันคุ้มครองผู้บริโภคและสัปดาห์เภสัชกรรม ปี 2552 วันนี้ (12 ก.ค.52) ที่บริเวณศูนย์การค้าบิ๊กซี สาขาศรีสะเกษ นายแพทย์ประวิ อ่ำพันธุ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดงานมหกรรมวันคุ้มครองผู้บริโภคและสัปดาห์เภสัชกรรม ปี 2552 โดยกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับกลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลศรีสะเกษ โรงพยาบาลชุมชน และสาธารณสุขอำเภอ ทุกแห่ง ร่วมกันจัดขึ้น เพื่อรณรงค์การงดสูบบุหรี่ การลด ละ การบริโภคเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ รวมถึงการรณรงค์ใช้ยาอย่างปลอดภัย กิจกรรมประกอบด้วย การจัดขบวนพาเหรดรณรงค์เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค จากหน้าศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ การประกวดนักเรียน อย.น้อย ,การประกวดเรียงความ เรื่องเภสัชกร ห่วงใย ความปลอดภัย การใช้ยา , การประกวดหางเครื่อง, การประกวดคำขวัญรณรงค์สัปดาห์คุ้มครองผู้บริโภค , การประกวดร้องเพลง, การแข่งขันวาดภาพระบายสี ,การแข่งขันวอล์กแรลลี่ และการจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคและเกี่ยวกับการใช้ยา พร้อมการละเล่นบนเวที

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด