กฟภ.พะเยา เตือน ผู้ใช้ไฟฟ้าระมัดระวังอันตรายจากการใช้ไฟฟ้าในช่วงฤดูฝน

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพะเยา เตือน ประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้าให้ระมัดระวังอันตรายจากกระแสไฟฟ้ารั่วไหล พร้อมแนะประชาชนควรหมั่นตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัย นายณรงค์ ชัยมณี ผู้ช่วยผู้จัดการ ปฏิบัติงานแทน ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพะเยา กล่าวว่าในช่วงฤดูฝนประชาชน ควรเพิ่มความระมัดระวังในการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า เนื่องจากอาจมีน้ำรั่วไหลทำให้อุปกรณ์ไฟฟ้าเปียกชื้นชำรุด เกิดกระแสไฟฟ้ารั่วไหล ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้งานได้ จึงมีข้อให้หมั่นตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า ทั้งสายไฟ ปลั๊กไฟ ให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัย หากไม่มีความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ไฟฟ้าไม่ควรตรวจซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ทำงานด้วยมอเตอร์หรือหม้อแปลงเองโดยเด็ดขาด โดยขอคำปรึกษาหรือขอรับบริการจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคดำเนินการตรวจสอบแก้ไขได้ที่ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคใกล้บ้านหรือที่แผนกบริการลูกค้า สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพะเยา โทร.0-5444-9526