รมว.วิทยาศาสตร์ฯ เตรียมสรุปผลดูงานที่รัสเซียให้นายกรัฐมนตรีรับทราบ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เตรียมสรุปผลการดูงานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่สหพันธรัฐรัสเซีย ให้นายกรัฐมนตรีรับทราบ พร้อมเสนอแนวคิดประกอบการพิจารณาทุกเรื่อง ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวภายหลังเดินทางกลับจากการเยือนสหพันธรัฐรัสเซีย ว่า ความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของรัสเซียมีหลายเรื่องที่สำคัญและน่าสนใจ ทั้งด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์พื้นฐาน นาโนเทคโนโลยี เทคโนโลยีอวกาศ และวิธีคาดการณ์เทคโนโลยีเพื่อรองรับปัญหาในอนาคต อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ประเทศไทยสามารถดำเนินการได้ทันที คือการเรียนรู้และพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งรัสเซียพร้อมให้การสนับสนุน โดยเฉพาะเทคโนโลยีอวกาศ ที่รัสเซียจะเปิดให้ไทยใช้ข้อมูลจากดาวเทียมของรัสเซียได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย แต่ไทยต้องลงทุนตั้งสถานีรับสัญญาณเอง ทั้งนี้ รัสเซียจะร่างบันทึกความเข้าใจ 2 ฝ่าย ส่งให้ไทยพิจารณาอีกครั้งภายใน 1 สัปดาห์ ซึ่งการที่รัสเซียเร่งรัดให้มีข้อตกลงอย่างเป็นทางการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อนำไปสู่ความร่วมมือระหว่างกันนั้น จะเป็นพื้นฐานของการสร้างโอกาสในเรื่อง ต่างๆ ด้วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า รายละเอียดผลการดูงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งหมด ที่รัสเซีย จะรวบรวมสรุปเสนอ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี รับทราบอีกครั้ง โดยจะเสนอแนวคิดทุกเรื่องทั้งเรื่องที่ดำเนินการได้ทันที และเรื่องที่ต้องรอไปก่อน