ศูนย์ฟอกไตติณสูลานนท์ เทศบาลเมืองชุมพรได้รับการรับรองมาตรฐาน

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ศูนย์ฟอกไตติณสูลานนท์ เทศบาลเมืองชุมพร ได้รับการรับรองมาตรฐานจากราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทยในการรับการรักษาโดยการล้างไตทางหน้าท้อง นางณัฐพัชร์ ฉายะบุตร ผู้อำนวยการศูนย์ฟอกไตติณสูลานนท์ ได้แถลงข่าว ในโอกาสศูนย์ฟอกไตได้รับการรับรองมาตรฐานการรักษาโดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมด้วยวิธีการล้างไตทางหน้าท้อง จากราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2552 ว่าเป็นศูนย์ฟอกไตที่มีระบบ มีบุคคลากรและมีอุปกรณ์เครื่องมือที่ได้มาตรฐาน ศูนย์ฟอกไตติณสูลานนท์ เทศบาลเมืองชุมพร ตั้งเมื่อวันเดือนกุมภาพันธ์ 2551 ให้บริการรักษาผู้ป่วยโรคไตวายที่จำเป็นต้องได้รับการฟอกเลือดโดยใช้เครื่องไตเทียม ในพื้นที่จังหวัดชุมพรและบริเวณใกล้เคียง โดยผู้ป่วยที่เข้ารับบริการจะเสียค่าใช้จ่ายต่ำ และให้บริการฟรีแก่ผู้ป่วยที่เข้าระบบการรับรองจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปัจจุบันศูนย์ฟอกไตติณสูลานนท์ มีอุปกรณ์เครื่องมือฟอกไตด้วยวิธีการล้างไตทางหน้าท้องจำนวน 5 เครื่อง โดยในอนาคตจะมีการขยายพื้นที่และอุปกรณ์เพื่อรองรับผู้ป่วยที่ปัจจุบันมีแนวโน้มเพื่มมากขึ้นด้วย

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง