นายกฯเปิดโครงการคมนาคมเคลื่อนที่กรมการขนส่งฯ

นายอภิสิทธิ์ เวชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ได้เดินทางไปที่โรงเรียนธารทองพิทยาคม อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์เป็นประธานในการเปิดโครงการคมนาคมเคลื่อนที่สำหรับให้บริการประชาชน ของกรมการขนส่งทางบก ตามนโยบายของกระทรวงคมานาคม นายอภิสิทธิ์ กล่าวว่า ยินดีเป็นอย่างยิ่งนอกจากมาพบปะกับพี่น้องพูดคุนถึงนโยาบายต่างๆแล้วยังได้มาเห็นการทำงานของหน่วยงานตางๆทั้งการรณรงค์ให้ความรู้การบริการพี่น้องประชาชนให้ได้รับความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ในเรื่องการทำใบขับขี่การทดสอบผ่านระบบคอมพิวเตอร์ และการรณรงค์ความปลอดภัยในเรื่องการเดินทาง บนท้องถนนซึ่งอุบัติเหตุทางรถยนต์เป็นสาเหตุการเสียชีวิตเป็นอันดับสองของประเทศ ความสูญเสียนี้ไม่อยากมีใครให้เกิดและต้องไม่ตั้งอยู่ในความประาท ขอให้พวกเราสร้างนิสัยให้ตัวเองเพื่อนบ้าน เพื่อให้การสูญเสียลดลงอย่างรวดเร็วในปีต่อไป มั่นใจว่าทุกคนทำได้และรัฐบาลจะให้ความสนับสนุนอย่างเต็มที่ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการนี้จะมีการขยายผลอย่างต่อเนื่องและอำนวยความสะดวกให้พี่น้องประชาชนและรณรงค์พี่น้องประชาชนให้มีจิตสำนึกที่ดี

เรื่องล่าสุดของหมวด การเมือง

ดูหมวด การเมือง ทั้งหมด