สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ตั้งWAR ROOM รับมือไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ใหม่ 2009 พร้อมปรับยุทธศาส

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ตั้งWAR ROOM รับมือไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ใหม่ 2009 พร้อมปรับยุทธศาสตร์การควบคุมป้องกันโรค ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ นายวุฒิไกร มุ่งหมาย นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี เปิดเผยถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ว่า ขณะนี้มีผู้ป่วยติดเชื้อทั้งสิ้น 28 ราย และอยู่ระหว่างการดูแลของแพทย์ แต่ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต ทางจังหวัดได้ตั้ง WAR ROOM เพื่อติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และขอความร่วมมือ ผู้ประกอบการสถานบันเทิง โรงเรียนกวดวิชา ร่วมกันเฝ้าระวังการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ตลอดจนปรับยุทธศาสตร์การควบคุมป้องกันโรค ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ โดยขอความร่วมมือ อสม. ร่วมค้นหาผู้ป่วยหรือผู้ที่มีภาวะเสี่ยงต่อการเกิดโรค หากพบคนในหมู่บ้านเป็นหวัด มีไข้ ให้รายงานเจ้าหน้าที่สถานีอนามัยทราบเพื่อรับการรักษา และจัดส่งหน่วยเคลื่อนที่เร็วลงไปควบคุมป้องกันโรคทันที