ศรีสะเกษ เร่งควบคุมโรคไข้เลือดออก

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จังหวัดศรีสะเกษ เร่งควบคุมโรคไข้เลือดออก หลังตรวจพบผู้ป่วยแต่ละสัปดาห์ 80-90 ราย นายแพทย์ประวิ อ่ำพันธ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ ตั้งแต่ต้นปี 2552 จนถึงขณะนี้ มีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกร่วม 700 คน เป็นอันดับหนึ่งของผู้ป่วยในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งในจำนวนนี้มีเด็กที่เสียชีวิต 1 ราย ในพื้นที่อำเภอราษีไศล และมีแนวโน้มการแพร่ระบาดมากขึ้นในช่วงเดือนกรกฎาคม- สิงหาคม 2552 ซึ่งจังหวัดศรีสะเกษได้สั่งกำชับเพื่อดำเนินมาตรการเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคไข้เลือดอออก โดยเน้นระบบการรายงานการป้องกันและเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออกในระดับพื้นที่ เพื่อให้การควบคุมโรคเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า ในช่วงการรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลายเพื่อเอาชนะโรคไข้เลือดออก ซึ่งจากสถิติพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกในแต่ละสัปดาห์ 80-90 ราย และขณะนี้ลดลงเหลือเพียงประมาณสัปดาห์ละ 30- 40 คน