กลุ่มจี-8เพิ่มความช่วยเหลือด้านอาหารแก่ประเทศที่กำลังพัฒนาเป็นจำนวน 20 ล้านเหรียญสหรัฐ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

นายซิลวิโอ เบอร์ลุสโคนี่ นายกรัฐมนตรีอิตาลีแจ้งต่อผู้สื่อข่าวเมื่อสิ้นสุดการประชุมของกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำ 8 ประเทศหรือ จี-8 ที่เมืองลากีล่าของอิตาลีว่า ที่ประชุมกลุ่มจี-8ได้ตกลงที่จะเพิ่มความช่วยเหลือเรื่องความมั่นคงทางด้านอาหารจาก 15,000 ล้านเหรียญสหรัฐเป็น 20,000 ล้านเหรียญสหรัฐ ตลอดระยะเวลา 3 ปีข้าง หน้านี้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีขึ้นหลังจากที่บรรดาผู้นำของประเทศในแอฟริกาได้เข้าร่วมประชุมกับกลุ่มจี-8 ในวันนี้ เงินจำนวนดังกล่าวจะได้รับการนำไปใช้เพื่อจัดหาสินเชื่อและเทคโนโลยีให้แก่ชาวนาในประเทศที่กำลังพัฒนาและช่วยให้คนเหล่านี้นำสินค้าเข้าสู่ตลาดได้.