คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ชอเชิญส่งนวัตกรรมทางการศึกษาเข้าประกวดชิงถ้วยพระราชทานฯ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับคณบดีคณะครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ 16 สถาบัน และสภาคณบดีครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย 71 สถาบันรัฐและเอกชนทั่วประเทศ ขอเชิญครู อาจารย์ นิสิต นักศึกษา ตลอดจนภาคเอกชน ส่งนวัตกรรมทางการศึกษาเข้าประกวดชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี รองศาสตราจารย์ ดร. มนตรี แย้มกสิกร คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ในฐานะประธานคณะกรรมการจัดการประชุมนานาชาติด้านกลยุทธ์การจัดการเรียนรู้ EDUCA 2009 กล่าวว่า การจัดประกวดดังกล่าว เพื่อเป็นการกระตุ้นการขับเคลื่อนของคนไทยในการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อการพัฒนาการศึกษาและสังคมของประเทศในระยะยาว อีกทั้งยังกระตุ้นให้เจ้าของผลงานได้นำผลงานวิจัย หรือสิ่งประดิษฐ์ไปจดสิทธิบัตร และใช้ประโยชน์เชิงการศึกษาอีกด้วย สำหรับรางวัลจะแบ่งเป็น 4 ประเภท คือ รางวัลนวัตกรรมเพื่อการศึกษา ประเภทสื่อ วัสดุอุปกรณ์ และเทคโนโลยีทางการศึกษา ได้แก่ประเภทบุคคล และกลุ่มบุคคล จำนวน 2 รางวัล รางวัลนวัตกรรมเพื่อการศึกษา ประเภทเทคนิคและวิธีการศึกษา ได้แก่ ประเภทบุคคล และกลุ่มบุคคล จำนวน 2 รางวัล รางวัลนวัตกรรมเพื่อการศึกษา ประเภทการบริหารและการจัดการทางการศึกษา ได้แก่ประเภทสถานศึกษา จำนวน 1 รางวัล และรางวัลเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติสำหรับทุกผลงานที่ส่งและได้คะแนนตัดสินจากคณะกรรมการ โดยสามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงสิ้นเดือนสิงหาคมนี้ สำหรับผู้ที่ชนะเลิศการประกวดจะได้รับถ้วยพระราชทานจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยจะทำการมอบในงาน EDUCA 2009 ณ ศูนย์การประชุมไบเทคบางนา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 0 2748 7007 ต่อ 126,137 081-868 3211 หรือที่เว็ปไซต์ www.educa-iclt.com