''สเต็ดเล่อร์''ชวนจิตรกรน้อยประกวดวาดภาพระบายสี

''ตามรอยพ่อ อนุรักษ์-พัฒนาพลังงานทดแทน''

บริษัท สเต็ดเล่อร์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เยาวชนได้ศึกษาถึงแนวพระราชดำริในการอนุรักษ์-พัฒนาพลังงานทดแทน และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยการเปิดโอกาสให้เยาวชนระดับประถมศึกษาทั่วประเทศส่งผลงานภาพวาดระบายสี ในหัวข้อ ''ตามรอยพ่อ อนุรักษ์-พัฒนาพลังงานทดแทน'' ชิงถ้วยประทานจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ พร้อมทุนการศึกษากว่า 100,000 บาท และอุปกรณ์เครื่องเขียน สเต็ดเล่อร์

สำหรับเยาวชนที่สนใจสามารถส่งภาพวาดระบายสี ขนาด 15 x 22 นิ้ว ลงสีให้สวยงามได้ทั้งสีไม้ สีน้ำ สีไม้ระบายน้ำ สีชอล์ก หรือสีเทียน ซึ่งคณะกรรมการจะตัดสินโดยแบ่งเป็น 2 รุ่น คือ ระดับประถมศึกษาตอนต้น และระดับประถมศึกษาตอนปลาย จำกัดผลงานส่งเข้าประกวด 1 คน ต่อ 1 ชิ้น หมดเขตส่งผลงาน 30 ก.ค. นี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 02-744-1138 หรือ 089-118-6400 หรือ www.cafeorganizer.com

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด