ลอนดอนและเวสมิดแลนด์ของอังกฤษใกล้เข้าสู่ระยะการระบาดของเชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงสาธารณสุขอังกฤษ เปิดเผยว่า ขณะนี้มีผู้เสียชีวิตจากการติดเชื้อ ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 แล้ว 14 คน และมีการติดเชื้อโรคอย่างรวดเร็วใน 2 พื้นที่ของประเทศ ได้แก่ ลอนดอน และ เวสต์ มิดแลนด์ ซึ่งใกล้สู่ระดับของการระบาดแล้ว นอกจากนี้ ขณะนี้ห้องแลปได้ยืนยันแล้วว่า ขณะนี้มีผู้ติดเชื้อแล้ว 9,718 คน มากเป็น อันดับ 3 ของโลก รองจากสหรัฐและเม็กซิโก และคาดว่า จะมีการติดเชื้อเพิ่มขึ้นอีก อย่างไรก็ดี ในจำนวนผู้ที่เสียชีวิตดังกล่าว มีโรคประจำตัวอยู่ก่อนแล้ว และขณะนี้ ยังไม่ชัดเจนว่า ผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่ เสียชีวิตจากการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 หรือโรคประจำตัว.