สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปางประชุมสร้างเครือข่ายป้องกันควบคุมไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ประชุมเครือข่ายส่วนราชการ สถานศึกษา เจ้าของสถานประกอบการ สถานบริการ จำนวนกว่า 300 คน เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจและร่วมเป็นเครือข่ายป้องกันควบคุมไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 นายแพทย์ชิโนรส ลี้สวัสดิ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง กล่าวว่า จังหวัดลำปางมีผู้ป่วย 5 ราย เป็นชาย 2 ราย หญิง 3 ราย โดยทั้งหมดติดเชื้อมาจากนอกพื้นที่ ขณะนี้ยังถือว่าจังหวัดลำปางเป็นพื้นที่ปลอดภัย จึงต้องเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง กรุงเทพ หรือจังหวัดอื่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง จึงได้จัดประชุมให้ความรู้ที่ถูกต้องในการป้องกันการติดต่อสำหรับประชาชนตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข นอกจากนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปางได้ขอความร่วมมือเครือข่ายสถานศึกษา สถานประกอบการ สถานบริการ ร้านเกม โรงเรียนกวดวิชา ขนส่งสาธารณะ เรือนจำ ร้านอาหาร และสถานที่ราชการ รวมเป็นเครือข่ายเตือนภัยไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 แจ้งเหตุการเฝ้าระวัง รายงานการแพร่ระบาด ไปยังแหล่งข้อมูลกลางของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ทางอีเมล์กลาง Username flualertip@gmail.com password 123456abcd