สภาเตรียมทำความสะอาดป้องกันไข้หวัด 2009

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สภาเตรียมทำความสะอาดป้องกันไข้หวัด 2009 พร้อมเตรียมมาตรการรองรับป้องกันแพร่ระบาดหลังเปิดสมัยประชุม 1 สิงหาคมนี้ นายพิทูร พุ่มหิรัญ เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร กล่าวถึงการเตรียมการป้องกันการแพร่ระบาดของไข้หวัด 2009 ในที่ทำการรัฐสภาว่า สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้ประสานกับกรมควบคุมโรคติดต่อในการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคในที่ทำการรัฐสภาทุกอาคาร โดยขณะนี้อยู่ระหว่างหาวันที่เหมาะสมในการดำเนินการ อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีรายงานว่ามีเจ้าหน้าที่ติดเชื้อไข้หวัด 2009 สำหรับวันที่ 1 สิงหาคม ซึ่งจะเปิดประชุมสภาสมัยสามัญนิติบัญญัติ ซึ่งจะมีสมาชิกและเจ้าหน้าที่เข้ามาทำงานในที่ทำการรัฐสภาจำนวนมาก สำนักงานฯ จะดำเนินการตามแผนที่เตรียมไว้ รวมถึงการประสานงานกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เพื่อมาให้ความรู้ในกาป้องกันการติดเชื้อ