ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงภาคตะวันออกเฉียงเหนือฯ เตรียมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ "12 สิงห

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงภาคตะวันออกเฉียงเหนือฯ เตรียมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ "12 สิงหามหาราชินี พันเอกสุพัฒน์ ศรีสังข์ ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำริ ศูนย์สาธิตและส่งเสริมงานศิลปาชีพภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปิดเผยว่า ทุกปีจังหวัดนครราชสีมา มอบหมายให้ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ ศูนย์สาธิตและส่งเสริมงานศิลปาชีพ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ "12 สิงหามหาราชินี เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ สำหรับปีนี้ ได้กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 -12 สิงหาคม 2552 ณ ศูนย์สาธิตและส่งเสริมงานศิลปะอาชีพภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สวนน้ำบุ่งตาหลั่วเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย กิจกรรมการทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 78 รูป กิจกรรมหว่านข้าววันแม่ ตามโครงการหว่านวันแม่เกี่ยววันพ่อ กิจกรรมการจัดนิทรรศการ การออกร้าน การแสดงผลงานวิจัยของหน่วยงานราชการ และเอกชน การประกวดผลิตภัณฑ์และงานศิลปาชีพ อาทิ การประกวดการสาวไหม การประกวดผ้าไหมมัดหมี่ การประกวดผ้าไหมหางกระรอก การประกวดผลิตภัณฑ์จากไหม การประกวดการออกแบบลายผ้าไหม การประกวดกิจกรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีพิธีเปิดงานในวันที่ 8 สิงหาคม 2552 ณ ศูนย์สาธิตและส่งเสริมงานศิลปะอาชีพภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สวนน้ำบุ่งตาหลั่วเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา พลโทวิบูลย์ศักดิ์ หนีพาล แม่ทัพภาคที่ 2 จะเป็นประธานในพิธีเปิดงาน