นายกฯ เดินทางเยือนเวียดนาม แนะนำตัวรับตำแหน่ง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 12.00 น. วันที่ 10 กรกฎาคม นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ จะออกเดินทางจากท่าอากาศยานกองทัพอากาศ หรือ บน.6 โดยเครื่องบินเที่ยวบินพิเศษของกองทัพบก ไปเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการ เพื่อแนะนำตัวในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง

นายกรัฐมนตรีจะพบกับนายกรัฐมนตรีของเวียดนาม เพื่อหารือถึงการกระชับความสัมพันธ์ ปัญหาในภูมิภาค ตลอดจนปัญหาด้านการเมืองและเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในไทย ซึ่งส่งผลให้ความร่วมมือระหว่างกันในหลายด้านเกิดความล่าช้า โดยจะนำเสนอการสร้างกลไกความร่วมมือเฉพาะด้านที่ทั้ง 2 ประเทศเห็นว่าเป็นเรื่องที่สำคัญ โดยเฉพาะเรื่องการผลิตข้าว ที่ไทยและเวียดนามต่างเป็นผู้ผลิตและส่งออกที่สำคัญ ไม่ให้เกิดการตัดโอกาสกัน

ตลอดจนหารือเรื่องการเชื่อมโยงระบบลอจิสติกด้านถนน หรือระบบราง รวมทั้งหารือด้านการ-ท่องเที่ยว เพื่อร่วมกันดึงดูดนักท่องเที่ยวจากภูมิภาค ซึ่งเชื่อว่าจะนำไปสู่ความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรมได้ นอกจากนี้ ยังเป็นโอกาสดีที่ไทยจะส่งต่อประเด็นความร่วมมือในภูมิภาคเอเชีย-ตะวันออกเฉียงใต้ให้เวียดนาม ซึ่งจะเป็นประธานอาเซียนต่อจากประเทศไทยในปีหน้า

เรื่องล่าสุดของหมวด การเมือง

ดูหมวด การเมือง ทั้งหมด