สสจ.นครราชสีมา ออกมาตรการการควบคุมไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ใหม่ เน้นกลุ่มสถานศึกษา-ร้านเกม

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ออกมาตรการการควบคุมไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ใหม่ มุ่งเน้นกลุ่มสถานศึกษา มหาวิทยาลัย ร้านเกม เมื่อมีผู้ป่วยต้องรีบรักษาตามมาตรการทันที โดยไม่ต้องรอการวินิจฉัยเชื้อ ร.อ.นายแพทย์วรัญญู สัตยวงศ์ทิพย์ ผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า จากการสำรวจผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ฯ ณ วันที่ 5 กรกฎาคม 2552 พบผู้ป่วย 93 คน เป็นไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ใหม่ 16 ราย และจนถึงวันที่ 9 กรกฎาคม มีผู้ป่วยเข้ารับการรักษาแบบผู้ป่วยนอกส่วนใหญ่ และยังรักษาอยู่ในโรงพยาบาล 20 คน ในจำนวนนี้ มีนักศึกษารักษาอยู่ที่โรงพยาบาลมหาราช 2 จำนวน 7 ราย อาการรุนแรง 1 ราย ขณะนี้จังหวัดนครราชสีมา ได้ออกมาตรการการควบคุมการแพร่กระจายเชื้อเชิรุกในกลุ่มสำคัญ เช่น โรงเรียน มหาวิทยาลัย ร้านเกม โรงเรียนกวดวิชา และเมื่อมีผู้ป่วยต้องรีบรักษาตามมาตรการทันที โดยไม่ต้องรอการวินิจฉัยเชื้อ ยกเว้น การพบผู้ป่วยในแหล่งชุมชนใหม่