บัณฑิต ยืนยัน สถาบันกวดวิชาให้ความร่วมมือปิดการเรียนการสอนป้องกันการแพร่ระบาดของไข้หวัด 2009

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ยืนยัน สถาบันกวดวิชาให้ความร่วมมือปิดการเรียนการสอนป้องกันการแพร่ระบาดของไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ขณะที่เกรงกระทบเวลาเรียนของเด็ก ที่จะต้องสอนชดเชย นายบัณฑิตย์ ศรีพุทธางกูร เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กล่าวถึง กรณีที่คณะรฐมนตรีมีมติให้ปิดสถาบันกวดวิชาทั่วประเทศ เป็นเวลา 15 วัน ตั้งแต่ วันที่ 13 28 กรกฎาคม เพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ว่า สถาบันกวดวิชาต่างๆ ยินดีให้ความร่วมมือ โดยมีการแจกผ้าปิดปากให้กับนักเรียน มีเจลล้างมือทำความสะอาด หากมีนักเรียนเป็นไข้จะให้หยุดเรียนทันที ทั้งนี้ต้องชี้แจงทำความเข้าใจกับนักเรียนด้วย เพราะช่วงนี้จะมีการ สอบ GAT- PAT โดยจะสอนชดเชยให้กับนักเรียน ทั้งนี้ ยอมรับว่าอาจมีปัญหากับการจัดตารางเรียน ในช่วงปิดเทอมเดือนตุลาคม ซึ่งจะมีการเรียนการสอนเช่นเดียวกัน

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง