ดัชนีผู้บริโภคฟื้นรอบ5เดือน

นางเสาวนีย์ ไทยรุ่งโรจน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคประจำเดือนมิ.ย.52 ว่า ดัชนีทุกรายการปรับตัวดีขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบ 5 เดือนนับตั้งแต่เดือนก.พ.52 ประกอบด้วย ดัชนีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับเศรษฐกิจโดยรวมอยู่ที่ระดับ 65.4 ในเดือนมิ.ย. จากเดิม 64.2 ในเดือนพ.ค. ดัชนีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับโอกาสหางานทำโดยรวมอยู่ที่ 64.7 ในเดือนมิ.ย. จากเดิม 63.8 ในเดือนพ.ค. และดัชนีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับรายได้ในอนาคตอยู่ที่ 87.4 ในเดือนมิ.ย. จากเดิม 86.2 ในเดือนพ.ค.

ทั้งนี้ ดัชนีที่ปรับตัวดีขึ้นส่งผลให้ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคในเดือนมิ.ย.ปรับตัวเพิ่มขึ้นอยู่ที่ 72.5 จากเดิม 71.5 ในเดือนพ.ค.โดยเป็นการปรับตัวดีขึ้นในรอบ 5 เดือนเช่นเดียวกัน ซึ่งสาเหตุมาจากผู้บริโภคมีความหวังทางเศรษฐกิจมากขึ้นเมื่อรัฐสภาผ่านพ.ร.ก. กู้เงิน 8 แสนล้านบาท อย่างไรก็ตาม ผู้บริโภคยังคงกังวลในสถานการณ์ไข้หวัดใหญ่ 2009 และสถานการณ์ทางการเมือง รวมถึงการจ้างงานในอนาคต ด้านภาวการณ์จับจ่ายใช้สอยของผู้บริโภคปรับตัวดีขึ้นสอดคล้องกับดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภค และเมื่อดูดัชนีความเหมาะสมในการท่องเที่ยวพบว่าปรับตัวเพิ่มขึ้นจาก 72.2 ในเดือนพ.ค.เป็น 74.6 ในเดือนมิ.ย. ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบ 15 เดือน ส่วนดัชนีวัดความสุขในการดำรงชีวิตอยู่ที่ 89.3 เป็นการปรับตัวดีขึ้น แสดงว่าประชาชนเริ่มมีความสุขใกล้เคียงปกติ รวมถึงดัชนีความคิดเห็นเกี่ยวกับการเมืองที่ปรับตัวดีขึ้นจาก 61.8 ในเดือนพ.ค.เป็น 64.8 ในเดือนมิ.ย.

เรื่องล่าสุดของหมวด เศรษฐกิจ

ดูหมวด เศรษฐกิจ ทั้งหมด