ศึกไซเบอร์ป่วน! บุกโสมใต้-สหรัฐ

บีบีซีรายงานว่า เมื่อ 9 ก.ค. เกาหลีใต้ถูกโจมตีทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ตอีกเป็นระลอกที่ 3 ในเวลาใกล้เคียงกับที่สหรัฐอเมริกา ชาติมหามิตรก็โดนด้วย โดยสงสัยว่า เกาหลีเหนืออยู่เบื้องหลังการปั่นป่วนในครั้งนี้

หน่วยราชการของเกาหลีถูกเจาะข้อมูลก่อน จนมาถึงธนาคารแห่งใหญ่ๆ หนังสือ พิมพ์ชั้นนำของประเทศ และหน่วยงานข่าวกรองของประเทศ การโจมตีระลอกที่สาม ทำให้การทำงานของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ติดขัด ล่าช้า และเป็นอัมพาต ซึ่งสำนักงานข่าวกรองแห่งชาติเกาหลีใต้ สงสัยว่าองค์กรที่มีความเชื่อมโยงกับเกาหลีเหนือ หรือกลุ่มคนที่เห็นใจรัฐบาลเกาหลีเหนือ อยู่เบื้องหลังปฏิบัติการส่งแฮกเกอร์ดำเนินการเจาะระบบแทรกแซงเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตของหน่วยราชการ

ด้านเจ้าหน้าที่รัฐบาลสหรัฐเชื่อว่า เกาหลี เหนืออยู่เบื้องหลังแผนเปิดสงครามไซเบอร์ปั่นป่วนโจมตีการทำงานของเว็บไซต์และเครือข่ายคอมพิวเตอร์หน่วยราชการสหรัฐช่วงหลายวันที่ผ่านมา ทั้งเว็บไซต์ทำเนียบขาว กระทรวงการคลัง กระทรวงต่างประเทศ กระทรวงป้องกันมาตุภูมิ กระทรวงคมนาคม

เรื่องล่าสุดของหมวด ต่างประเทศ

ดูหมวด ต่างประเทศ ทั้งหมด