สารคามทุ่มงบฯ ปรับปรุงภูมิทัศน์

รศ.ดร.สมเจตน์ ภูศรี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (มรม.) เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างก่อสร้างโครงการขนาดใหญเพื่อพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ รวม 8 โครงการ ได้แก่ 1.สร๏ฟฝางอาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 60 ปี 2.สร๏ฟฝางอาคารที่พักบุคลากร 48 ยูนิต 3.สร๏ฟฝางอาคารเรียนและปฏิบัติการ 4.ปรับปรุงสนามกีฬาพร้อมอัฒจันทร์ 5.สร้างโรงอาหาร 6.ปรับปรุงอาคารเรียนอนุบาลโรงเรียนสาธิต 7.ปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปา และ 8.สร้างผนัง คสล. กันดินพังบริเวณลำห้วยคะคาง การดำเนินการอาจกระทบกับการจราจรภายในมหาวิทยาลัยบ้าง

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด