กรมบัญชีกลางแฉขรก.เบิกยาเกินจริงทำชาติสูญ

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม ที่รัฐสภา คณะกรรมาธิการศึกษาตรวจสอบทุจริตและเสริมสร้างธรรมาภิบาล วุฒิสภา ที่มี น.ส.รสนา โตสิตระกูล ส.ว.กทม. เป็นประธาน พิจารณากรณีที่เครือข่ายส่งเสริมการใช้ยาสมุนไพรแห่งประเทศไทย เข้าร้องเรียนถึงคำสั่งของกระทรวงการคลังที่ห้ามสถานพยาบาลออกหนังสือรับรองกรณีการใช้ยานอกบัญชีหลัก โดยห้ามเบิกจ่ายยาสมุนไพร ซึ่งถือเป็นการเลือกปฏิบัติและเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับยาแผนปัจจุบัน โดยเชิญกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง เข้าชี้แจง

น.ส.สุวิภา สุขวณิชนันท์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ ชี้แจงว่า การออกระเบียบที่ห้ามเบิกจ่ายยาสมุนไพร ไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อลดค่าใช้จ่าย แต่จากการตรวจสอบพบว่าข้าราชการจะเบิกจ่ายยาเพื่อบำรุงสุขภาพ แทนที่จะเบิกจ่ายยาเพื่อการรักษาตามที่กำหนดไว้ รวมทั้งยาสมุนไพรไม่ได้อยู่ในบัญชียาหลัก หากมีการเบิกจ่ายจริงจะขัดต่อข้อกฎหมาย เมื่อเป็นเช่นนี้กรมบัญชีกลางจึงไม่อนุญาตให้เบิกจ่ายยาทำให้งบประมาณสำหรับสวัสดิการค่ายามีมากกว่า 5 หมื่นล้านต่อปี โดยมองว่ากว่า 80% เป็นการเบิกจ่ายยาที่ไม่ตรงวัตถุประสงค์ แต่ขณะนี้อนุญาตให้เบิกจ่ายยาสมุนไพรได้จนถึงสิ้นปีนี้

เรื่องล่าสุดของหมวด การเมือง

ดูหมวด การเมือง ทั้งหมด