องค์การเภสัชกรรม เตรียมเพิ่มปริมาณสำรองยาต้านไวรัสโอเซลทามิเวียร์ 10 ล้านเม็ด

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

องค์การเภสัชกรรม เตรียมเพิ่มปริมาณสำรองยาต้านไวรัสโอเซลทามิเวียร์จำนวน 10 ล้านเม็ด ส่วนวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 คาดว่า จะเริ่มฉีดให้ประชาชนได้ในเดือนพฤศจิกายนนี้ นพ.วิทิต อรรถเวชกุล ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม (อภ.) กล่าวถึงการสำรองยาต้านไวรัสโอเซลทามิเวียร์ สำหรับรักษาผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ว่า ขณะนี้องค์การเภสัชกรรม ได้สำรองยาไว้ 2 ล้านเม็ด กรมควบคุมโรค สำรองไว้อีกประมาณ 3 ล้านเม็ด ทั้งนี้ทาง องค์การเภสัชกรรม จะเพิ่มปริมาณสำรองยาอีก 10 ล้านเม็ดโดยใช้งบประมาณกว่า 100 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม ทางกระทรวงสาธารณสุข ได้ให้สำรองยาส่วนหนึ่งสำหรับผู้ป่วยด้วยโรคเรื้อรังจำนวน 2.4 ล้านคน โดยจะเริ่มต้นสำรองยาไว้ที่ 10 ล้านเม็ด สำหรับผู้ป่วย 1 ล้านคนก่อน ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม กล่าวเพิ่มเติมว่า ในส่วนของวัคซีน ได้ให้คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตนครปฐม เตรียมความพร้อมการผลิตของโรงงานนำร่อง ที่มีกำลังการผลิตวัคซีนสูงสุดจำนวน 2.8 ล้านโดสต่อเดือน โดยคาดว่าเดือนพฤศจิกายน จะสามารถฉีดวัคซีนให้กับประชาชนได้