ปธ.คกก.สมานฉันท์แรงงานไทย เตรียมร้อง ป.ป.ท.ตรวจสอบการลงทุนในหุ้นกลุ่มเสี่ยงของ สปส.

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ประธานคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย เตรียมร้องป.ป.ท.ตรวจสอบการลงทุนในหุ้นกลุ่มเสี่ยงของสำนักงานประกันสังคม วันที่ 13 กรกฎาคมนี้ นายธาริต เพ็งดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) เปิดเผยว่า หลังจาก ป.ป.ท.หมดปัญหาเรื่องการตีความอำนาจหน้าที่ เนื่องจากคณะกรรมการกฤษฎีกายอมที่จะปฏิบัติตามระเบียบ คือ ให้กระทรวงการคลังและกระทรวงยุติธรรมไปหารือทำความตกลงกันก่อน ทำให้ น.ส.วิไลวรรณ แซ่เตีย ประธานคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย ประสานขอเข้าพบในวันที่ 13 ก.ค.นี้ เวลา 10.00 น. เพื่อให้ ป.ป.ท.ตรวจสอบการลงทุนในหุ้นต่างๆ ของสำนักงานประกันสังคม (สปส.) ทั้งนี้ น.ส.วิไลวรรณ แซ่เตีย กล่าวว่า ประเด็นที่จะให้ ป.ป.ท.ตรวจสอบคือการลงทุนของ สปส. ในหุ้นที่มีความเสี่ยง โดยเริ่มเข้าไปลงทุนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 ซึ่งกลุ่มแรงงานจะได้รับคำชี้แจงเพียงว่ามีการลงทุนในหุ้นที่มีความเสี่ยงเพียงร้อยละ 60 ส่วนอีกร้อยละ 40 เป็นหุ้นที่ไม่มีความเสี่ยง และทราบว่ามีหุ้นบางตัวที่ สปส.ไปลงทุนแล้วขาดทุน แต่ที่ผ่านมาไม่มีการชี้แจงว่าขาดทุนเป็นจำนวนเท่าไร กลุ่มแรงงานจึงมีความกังวลเรื่องการตัดสินใจลงทุนของ สปส. จึงต้องการให้ ป.ป.ท.เข้าไปตรวจสอบเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายเหมือนกับกองทุน กบข.และกองทุนอื่นๆ