ภาคเอกชน นำบัตรฟรีสวนสนุก มอบให้กับเด็กยากจน ในพื้นที่ จ.ตราด กว่า 15,000 ใบ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ภาคเอกชน นำบัตรฟรีสวนสนุกมามอบให้กับเด็กนักเรียนในพื้นที่ จ.ตราด กว่า 15,000 ใบ เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กด้อยโอกาส เด็กยากจน ได้มีโอกาสเล่นสวนสนุก วันนี้ (9 ก.ค.52) นายสุจินต์ ว่องวิบูลย์รัตน์ ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์ บริษัท สยามธารา อะมิวส์เม้นท์ จำกัด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ได้นำบัตรฟรีเล่นสวนสนุก เดินทางมามอบให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านเนินตาแมว ซึ่งตั้งอยู่ที่หมู่ 8 ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมือง จังหวัดตราด นายสุจินต์ กล่าวว่า เนื่องจากบริษัทได้นำเครื่องเล่นสวนสนุกขนาดใหญ่มาให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดตราด ณ บริเวณถนนสายท่าเรือจ้าง ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมือง จังหวัดตราด โดยเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 9 กรกฎาคม 2552 เป็นต้นไป ดังนั้นเพื่อเปิดโอกาสให้เด็กด้อยโอกาส เด็กยากจน ได้มีโอกาสร่วมเล่นสวนสนุกดังกล่าว จึงได้เดินทางนำบัตรฟรีมามอบให้กับเด็กนักเรียนเหล่านี้ เพื่อเป็นการสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ ส่งเสริมความสัมพันธ์ และความอบอุ่นในครอบครัว โดยทางบริษัทได้มอบบัตรฟรีให้กับโรงเรียนต่างๆ ในจังหวัดตราด ไปแล้วกว่า 11 แห่ง จำนวนกว่า 15,000 ใบ เพื่อเป็นการตอบแทนสังคม ด้านนางรัชฎา ขลุงชะนา อาจารย์โรงเรียนบ้านเนินตาแมว กล่าวว่า เด็กนักเรียนที่โรงเรียนบ้านเนินตาแมว ส่วนใหญ่ผู้ปกครองมีฐานะยากจน เด็กนักเรียนเหล่านี้จึงไม่มีโอกาสได้เล่นเครื่องเล่นจากสวนสนุก หากทางบริษัทไม่นำบัตรฟรีมามอบให้ ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้เด็กๆ เหล่านี้ได้มีประสบการณ์ที่แปลกใหม่