คนไทยน่าห่วง73%เมินออมเงินใช้หลังเกษียณ

รายงานข่าวจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ(สสช.)เปิดเผยว่า ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการมีหลักประกันด้านการเงินเพื่อวัยสูงอายุ พบว่า ประชาชนโดยรวม 73% ไม่ได้เป็นสมาชิกกองทุนใดเพื่อรองรับในยามเกษียณ มีเพียง 23.3% เท่านั้นที่เป็นสมาชิกกองทุน นอกจากนี้ยังพบว่าประชากรในกลุ่มนี้จำนวน 98.2% เห็นว่าควรมีการเตรียมพร้อมด้านการเงินเพื่อวัยสูงอายุมากที่สุดเป็นอันดับแรก

น.ส.วริยา ว่องปรีชา รองเลขาธิการสายบริหารงานสมาชิก รักษาการเลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ(กบข.) กล่าวว่า สถานการณ์ที่ สสช. รายงานออกมาชี้ให้เห็นว่า ปัจจุบันประเทศไทยยังมีผู้ที่อยู่ในระบบการออมเพื่อวัยเกษียณเพียงไม่กี่สิบล้านคน จึงจำเป็นต้องส่งเสริมให้ออมมากขึ้นเพื่อความมั่นคงของชีวิตในวัยเกษียณ ซึ่งจะส่งผลดีต่อคุณภาพชีวิตของตนเองและประเทศชาติ กบข. ซึ่งดูแลเงินออมระยะยาวเพื่อการเกษียณของสมาชิก กบข. ได้เพิ่มแนวทางการออมด้วยบริการออมเพิ่มที่เปิดโอกาสให้สมาชิกสามารถสะสมเงินออมของตนเองเพิ่มจากเดิมได้สูงสุดถึง 12% รวมถึงเพิ่มทางเลือกในการให้ กบข. บริหารต่อหรือขอทยอยรับเงินคืนหลังเกษียณอายุราชการเพื่อเพิ่มโอกาสรับผลตอบแทนที่ดี

เรื่องล่าสุดของหมวด เศรษฐกิจ

ดูหมวด เศรษฐกิจ ทั้งหมด