กลุ่มประเทศจี-8 ให้การสนับสนุนปากีสถานปราบปรามการก่อการร้ายและขอให้

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

บรรดาผู้นำของกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำ 8 ประเทศหรือจี-8 กล่าวในระหว่างการประชุมที่เมืองลากีล่าของอิตาลีเมื่อวานนี้ ด้วยการแสดงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันสนับสนุนปากีสถานปราบปรามกลุ่มตอลิบานและเรียกร้องให้อัฟกานิสถานจัดการเลือกตั้งที่มีความเชื่อถือได้และมีความปลอดภัยที่สะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจของประชาชน ขณะเดียวกันก็เรียกร้องให้พม่าจัดการเลือกตั้งจากหลายพรรคการเมืองให้เป็นไปอย่างโปร่งใสและปล่อยนักโทษการเมืองทั้งหมด.