ไอเอ็มเอฟ.กล่าวว่า เศรษฐกิจของโลกกำลังเริ่มต้นหลุดพ้นอย่างช้า ๆ จากการถดถอยทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรงที่

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

กองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือไอเอ็มเอฟ แถลงวานนี้ว่า เศรษฐกิจของโลกกำลังเริ่มต้นหลุดพ้นอย่างช้า ๆ จากการถดถอยทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรงที่สุดนับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่ 2 เป็นต้นมา แต่อย่างไรก็ตามการฟื้นตัวดังกล่าวจะเป็นไปอย่างเชื่องช้าและมีความจำเป็นที่จะต้องให้การสนับสนุนนโยบายต่าง ๆ เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจดังกล่าวต่อไป ไอเอ็มเอฟ.กล่าวว่า มีความเป็นไปได้ที่เศรษฐกิจโลกจะ หดตัวลงร้อยละ 1.4 ในปีนี้ อย่างไรก็ตามไอเอ็มเอฟ.มองเห็นในขณะนี้ว่า ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของโลกจะมีความแข็งแกร่งถึงร้อยละ 2.5 ในปีหน้า ขณะที่ นายโอลิเวียร์ บลองชาร์ นักเศรษฐกิจระดับผู้นำของไอเอ็มเอฟ.กล่าวว่า ผลกระทบที่ทำให้เศรษฐกิจตกต่ำกำลังผ่อนคลายและลดความรุนแรงลง แต่กระนั้นก็ตามสิ่งที่จะทำให้เศรษฐกิจเป็นไปในทางที่ดีขึ้นยังคงไม่มีความแข็งแกร่งมากนัก แม้ว่าจะมีการใช้จ่ายเงินอย่างหนักของรัฐบาลและการให้กู้เงินของธนาคารกลางก็ตาม.