จัดหางานนครพนม เผยสถิติคนหางานถูกหลอกใน 7 เดือน มีเกือบ 1,500 ราย

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จัดหางานจังหวัดนครพนม เผยสถิติคนหางานถูกสายหรือนายหน้าเถื่อนหลอกลวงภายใน 7 เดือน มีจำนวนเกือบ 1,500 ราย โดยภาคกลางมีคนหางานถูกหลอกลวงและมาร้องทุกข์มากที่สุด นางสุจรรยา ศิริไชย จัดหางานจังหวัดนครพนม เปิดเผยว่า จากสถิติคนหางานที่มาร้องทุกข์กับกองตรวจและคุ้มครองคนหางาน กรมการจัดหางาน กรณีถูกสาย หรือ นายหน้าเถื่อน หลอกลวงไปทำงานต่างประเทศในช่วง 7 เดือนที่ผ่านมา มีจำนวนทั้งสิ้น 1,478 ราย คิดเป็นมูลค่าความเสียหายกว่า 100 ล้านบาท โดยแยกเป็นภาคกลางคนหางานถูกหลอกลวงและมาร้องทุกข์ 818 ราย มูลค่าความเสียหายกว่า 57 ล้านบาท ,ภาคเหนือ 212 ราย มูลค่าความเสียหายกว่า 13 ล้านบาท,ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 448 ราย มูลค่าความเสียหายกว่า 30 ล้านบาท แยกเป็นจังหวัดที่มีคนหางานมาร้องทุกข์มากที่สุด 5 อันดับ ได้แก่ กรุงเทพฯ อุดรธานี ลำปาง ชัยภูมิ และบุรีรัมย์ ตามลำดับ ทั้งนี้ กรมการจัดหางานได้จัดทำโครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุกลงพื้นที่ ประสานกับผู้นำชุมชนในระดับท้องถิ่น รวมทั้งจัดทำข่าวประชาสัมพันธ์ในการแจ้งเตือนและรณรงค์ให้คนหางานเดินทางไปทำงานต่างประเทศโดยถูกต้องตามกฎหมาย หากสงสัยให้สอบถาม สำนักงานจัดหางานจังหวัด ทุกจังหวัด ก่อนตัดสินใจเพื่อมิให้ถูกหลอกลวงจากสายหรือนายหน้าจัดหางานเถื่อนโดยสามารถขอรับคำปรึกษาเกี่ยวกับการเดินทางไปทำงานต่างประเทศได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 1-10 หรือสำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน โทร.0-2245-9428 หรือสายด่วน1694