รองผู้ว่าฯ สุรินทร์ ขอความร่วมมือทุกฝ่ายรับมือป้องกันไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ขอความร่วมมือทุกฝ่าย ร่วมรับมือป้องกันไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 แนะสร้างสุขอนามัย กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ นายชาติชาย อุทัยพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ กล่าวในรายการผู้ว่าฯ พบประชาชน ออกอากาศเช้าวันนี้ (8 ก.ค.52) ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสุรินทร์ ระบบ เอฟ.เอ็ม.ความถี่ 97.50 เมกะเฮิรตซ์ โดยขอความร่วมมือประชาชนสร้างสุขอนามัย กินของร้อน ใช้ช้อนกลาง และล้างมือ เพื่อป้องกันไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 เนื่องจากขณะนี้พบผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมีการระบาดสู่พื้นที่ต่างจังหวัด นอกจากนี้ขอให้สถานศึกษา ซึ่งจะเปิดเรียนตามปกติในวันพรุ่งนี้ เฝ้าระวังสังเกตอาการเด็กนักเรียน พร้อมให้ความรู้ด้านการส่งเสริมสุขอนามัย หากพบเด็กมีอาการไข้ ขอให้หยุดเรียนชั่วคราว และนำไปพบแพทย์โดยเร็ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ กล่าวด้วยว่า สำหรับการเตรียมรับมือการแพร่ระบาดโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ทางจังหวัดสุรินทร์มีความพร้อม และได้ซักซ้อมแผนของหน่วยงานต่างๆ ไปแล้ว ทุกหน่วยงานมีแผนรองรับไว้ชัดเจน อย่างไรก็ตามแม้จังหวัดสุรินทร์ยังไม่พบผู้ติดเชื้อ แต่ก็ขอให้ประชาชนอย่าประมาท ดูแลตนเองให้ดี มีสุขภาพแข็งแรง และมีสุขนิสัยป้องกันโรคอยู่เสมอ