วัฒนธรรมสุรินทร์ วอนสังคม ให้กำลังใจผู้ที่ลด ละ เลิก สุรา ช่วงเข้าพรรษา

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

วัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์ ขอแรงสังคม ช่วยให้กำลังใจ คนดีที่กำลัง ลด ละ เลิก สุรา ช่วงเข้าพรรษา โดยเฉพาะสื่อมวลชน ต้องช่วยสร้างกระแส นายวัชรนนท์ มั่นใจ วัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์ กล่าวว่า เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ปีนี้ มีชาวสุรินทร์หลายคนตั้งใจที่จะลด ละเลิก สุรา เพื่อให้กำลังใจกับผู้ที่เข้าร่วมโครงการ จึงขอแรงจากประชาชน ร่วมให้กำลังใจกับผู้เข้าร่วมโครงการด้วยการพูดชมเชย การยกย่อง โดยเฉพาะสื่อมวลชน ต้องช่วยกันสร้างกระแสให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องไปตลอดช่วงเข้าพรรษา วัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์ กล่าวด้วยว่า อบายมุขทำให้เกิดแต่ความเสื่อมเสีย สุราก็เป็นอบายมุขประเภทหนึ่ง ดังนั้นหาก ลด ละ เลิก สุราได้ตลอดช่วงเข้าพรรษา ผู้ที่เข้าร่วมโครงการ ก็จะเกิดแต่กุศล และยังเป็นอานิสงส์ที่ดีต่อตนเองและครอบครัวด้วย

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด