จ.พะเยา ควบคุมจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่ หลังประกาศกำหนดวันห้ามขายมีผลบังคับใช้ในวันนี้

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จังหวัดพะเยา ดำเนินมาตรการควบคุมการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่ หลังประกาศกำหนดวันห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2552 มีผลบังคับใช้ในวันนี้ นางสาวเรืองวรรณ บัวนุช ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา กล่าวว่า จังหวัดพะเยา ได้ร่วมดำเนินมาตรการควบคุมการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่ หลังประกาศกำหนดวันห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2552 มีผลบังคับใช้เริ่มตั้งแต่วันนี้ (7 ก.ค.52) เป็นต้นไป ซึ่งผู้ฝ่าฝืนจะมีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือนและปรับไม่เกิน 10,000 บาท โดยการควบคุมการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในครั้งนี้ กำหนดวันห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ใน 4 วันสำคัญทางศาสนาหรือวันพระใหญ่ คือ วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา โดยจากผลการสำรวจสถานการณ์การรณรงค์งดเหล้าพรรษาของประชาชนส่วนใหญ่ พบว่าผู้ที่งดเหล้าเข้าพรรษาตลอด 3 เดือน เป็นเพศชาย วัยทำงาน อายุ 35 ขึ้นไป ส่วนผู้ที่งดเหล้าบางส่วนไม่ตลอด 3 เดือน เฉลี่ยประมาณร้อยละ 22 และผู้ที่ไม่งดดื่ม มีจำนวนเฉลี่ยร้อยละ 45.1 ซึ่งเหตุผลที่ไม่งดเหล้าเข้าพรรษา ให้เหตุผลว่าดื่มประจำจนติด, ต้องเข้าสังคม พบปะเพื่อนฝูง และดื่มแล้วคลายเครียด นอกจากนี้ พบว่าเครื่องดื่มประเภทเบียร์คนไทยนิยมดื่มสูงสุด ร้อยละ 66.6 ตามด้วยเหล้าขาว และเหล้ากลั่น คิดเป็นร้อยละ 39 และ 35.5 ตามลำดับ