รมว.วัฒนธรรม ขอให้ผู้ปกครองแนะนำให้ลูกหลานเล่นเกมที่เหมาะกับวัย

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ขอให้ผู้ปกครองปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัยตามให้ทันเทคโนโลยี แนะนำให้ลูกหลานเล่นเกมที่เหมาะกับวัย นายธีระ สลักเพชร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า สังคมปัจจุบันมีความเจริญทางเทคโนโลยีมากขึ้นทุกวัน โดยเฉพาะด้านคอมพิวเตอร์ถือเป็นแหล่งความรู้ใหม่ของ เยาวชน ทำให้ร้านเกมเกิดขึ้นมากมายและเป็นแหล่งที่เยาวชนเข้าไปเล่นจำนวนมาั้งนี้มีการร้องเรียนไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ว่า ขณะนี้ร้านเกมจำนวนไม่น้อยได้กลายเป็นแหล่งมั่วสุม และเป็นสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของยาเสพติด ตลอดจนการล่อลวงและอาชญากรรมต่างๆ กระทรวงวัฒนธรรม จึงได้จัดทำโครงการ ร้านเกมสีขาวเพื่อเยาวชน โดยเจ้าของร้านเกมต้องสมัครใจเข้ารับการประเมิน เมื่อผ่านแล้วจะได้รับใบประกาศพร้อมตราสัญลักษณ์ "ร้านเกมสีขาว ติดไว้หน้าร้าน อย่างไรก็ตามผู้ปกครองถือเป็นหัวใจสำคัญในการดูแลบุตรหลาน จึงควรปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัยตามให้ทันเทคโนโลยีและหัดเล่นเกมกับลูกหลานทั้งที่บ้านหรือร้านเกม พร้อมแนะนำให้ลูกหลานเล่นเกมที่เหมาะกับวัยและพัฒนาความรู้ให้เท่าทันสังคม ทำให้ลูกหลานเป็นคนดีของสังคมและสร้างครอบครัวให้มีความรักความอบอุ่นตลอดไป