พุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรเทศกาลเข้าพรรษา บนหลังช้าง กิจกรรมหนึ่งเดียวในโลก ที่ จ.สุรินทร์

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จังหวัดสุรินทร์ จัดพิธีทำบุญตักบาตรบนหลังช้าง ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งเดียวในโลก เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ท่ามกลางพุทธศาสนิกชน และนักท่องเที่ยว ร่วมทำบุญเป็นจำนวนมาก วันนี้ (7 ก.ค.52) เวลา 07.00 น. ที่ บริเวณอนุสาวรีย์พระยาสุรินทร์ภักดีศรีณรงค์จางวาง นายวิเชียร ชวลิต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ นำพุทธศาสนิกชน กว่า 5 พันคน ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา และวันอาสาฬหบูชา นับเป็นกิจกรรมหนึ่งเดียวในโลก ด้วยการจัดพิธีทำบุญตักบาตร แด่พระสงฆ์จำนวน 80 รูป ที่นั่งบนหลังช้างรวม 40 เชือก ซึ่งประชาชนจำนวนมาก 2 ฟากอัฒจันทร์ ต่างนำข้าวสาร อาหารแห้ง ดอกไม้ ธูปเทียน ร่วมถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ที่นั่งอยู่บนหลังช้าง พิธีทำบุญตักบาตรบนหลังช้าง เป็นส่วนหนึ่งของงานมหกรรมแห่เทียนพรรษา 82 ไอยรา เทิดไท้องค์ราชาของแผ่นดิน ที่จังหวัดสุรินทร์ จัดขึ้นเพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชา และเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาส ทรงเจริญพระชนมพรรษา 82 พรรษา อีกทั้งยังเป็นการอนุรักษ์สืบสานประเพณีวัฒนธรรม และจรรโลงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรือง งานมหกรรมแห่เทียนพรรษา 82 ไอยรา เทิดไท้องค์ราชาของแผ่นดิน ปีนี้ จัดเป็นครั้งที่ 3 ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก