จังหวัดสตูล พร้อมเป็นเจ้าภาพจัดงานชุมนุมลูกเสือจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2552 ภายใต้คำข

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จังหวัดสตูล พร้อมเป็นเจ้าภาพจัดงานชุมนุมลูกเสือจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2552 ภายใต้คำขวัญ "การลูกเสือสานสู่ฝัน สัมพันธ์ไร้พรมแดน นายอดินันท์ ปากบารา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสตูล กล่าวว่า จังหวัดสตูล ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดงานชุมนุมลูกเสือจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2552 ภายใต้คำขวัญ "การลูกเสือสานสู่ฝัน สัมพันธ์ไร้พรมแดน "Scouting : Road to Borderless Friendship ระหว่างวันที่ 8-13 สิงหาคม 2552 ณ ค่ายลูกเสือบ้านปากบาง อ.ละงู จ.สตูล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเยาวชนให้เป็นพลเมืองดี เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงเป็นประมุขคณะลูกเสือแห่งชาติและเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับมิตรประเทศเพื่อนบ้าน ผู้เข้าชุมนุมเป็นผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือ-เนตรนารี และเจ้าหน้าที่จาก 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศ รวมทั้งจากประเทศมาเลเซีย จำนวน 7 รัฐ และจากเมืองเมดานประเทศอินโดนีเซีย รวมกว่า 2,500 คน มีกิจกรรมที่สำคัญ ได้แก่ พิธีเปิดโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ร่วมกับผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการมาเลเซีย กิจกรรมบุกเบิกผจญภัย กิจกรรมทางน้ำ การแสดงทางวัฒนธรรม เป็นต้น ขณะนี้จังหวัดสตูลกำลังเตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่ ในการเป็นเจ้าภาพครั้งนี้ จึงขอเชิญหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และพี่น้องประชาชนชาวสตูล ร่วมกันเป็นเจ้าภาพต้อนรับผู้มาเยือนในครั้งนี้ให้เกิดความสะดวก ปลอดภัย และประทับใจ ตลอดเวลาที่อยู่ในจังหวัดสตูล