ออสเตรเลียกดดันมาเลเซียให้ดำเนินการต่อผู้ลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

มาเลเซียกล่าววันนี้ว่าได้ยื่นคำร้องขอให้นานาชาติช่วยเหลือในการปราบปรามการลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายและได้หารือกับบรรดาผู้นำของออสเตรเลีย ซึ่งผลักดันให้ปิดเส้นทางเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายด้วย นายกรัฐมนตรีเควิน รัดด์ ของออสเตรเลียมีกำหนดเดินทางถึงมาเลเซียวันนี้ เพื่อกดดันให้มาเลเซียดำเนินมาตรการต่อผู้อพยพเข้าเมืองผิดกฎหมายหลายพันคนที่กำลังมุ่งหน้าไปยังออสเตรเลีย เนื่องจากได้รับผลกระทบจากสงครามและเศรษฐกิจ หลังการหารือกันระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศออสเตรเลียและรัฐมนตรีต่างประเทศมาเลเซีย นายอานิฟาห์ อามัน รัฐมนตรีต่างประเทศมาเลเซียกล่าวว่า มาเลเซียไม่สามารถดำเนินการได้โดยลำพังแต่ต้องได้รับการร่วมมือจากประเทศอื่น นอกจากนี้ยังจำเป็นต้องใช้เงินและอุปกรณ์พิเศษ เพื่อลดจำนวนผู้อพยพเข้าเมืองผิดกฎหมายด้วย