รมว.กระทรวงสาธารณสุข ลงพื้นที่ดูความพร้อมการป้องกันควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ใหม่ 2000 ของโรงพยาบา

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ลงพื้นที่ดูความพร้อมการป้องกันควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ใหม่ 2000 ของโรงพยาบาลที่จังหวัดลำปาง พร้อมให้กำลังใจบุคลากรในการปฏิบัติงาน บ่ายวันนี้ (6 กค.52) นายวิทยา แก้วภราดัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมคณะ ได้เดินทางมายังโรงพยาบาลำปาง เพื่อติดตามความพร้อมในการป้องกันดูแลรักษาผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ใหม่ 2009 พร้อมให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุข กล่าวว่า ขณะนี้ภาคเหนือเริ่มมีผู้ติดเชื้อไข้หวัด 2009 เพิ่มขึ้น ผู้ป่วยส่วนใหญ่เดินทางกลับจากกรุงเทพฯ และในช่วงเทศกาลหยุดยาวนี้ จะต้องเร่งรณรงค์ให้ความรู้แก่ประชาชนในการป้องกันโรค พร้อมให้ทุกโรงพยาบาลเตรียมความพร้อม กรณีมีการระบาดเกิดขึ้น และช่วงนี้เข้าสู่ฤดูฝนอาจจะเป็นไข้หวัดมากขึ้นและมีความกังวลว่าอาจจะเป็นไข้หวัด 2009 จึงต้องเร่งสร้างความรู้ความเข้าใจกับประชาชนในการดูแลป้องกันตนเอง โดยเฉพาะ การกินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ เป็นวิธีป้องกันที่ดีที่สุด สำหรับจังหวัดลำปาง พบผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ใหม่ 2009 แล้ว 3 ราย รักษาหายหมดแล้ว มีผู้ป่วยต้องเฝ้าระวังอีก 6 คน โดยผู้ป่วยส่วนใหญ่ติดเชื้อจากต่างพื้นที่เดินทางกลับไปบ้านและเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล ทั้งนี้ โรงพยาบาลทุกแห่งในจังหวัดลำปาง ได้เตรียมพร้อมในการควบคุมเฝ้าระวังผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 แล้ว