"วิทยา กำชับทุกโรงพยาบาล เข้ม 3 มาตรการ คุมไม่ให้เชื้อโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่แพร่ระบาด

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กำชับทุกโรงพยาบาล ใช้ 3 มาตรการ ควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 วันนี้(6 กค) นายวิทยา แก้วภราดัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและคณะ ได้เดินทางติดตามการควบคุมแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ใหม่ 2009 ที่โรงพยาบาลจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์ ใน 5 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ โรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก โรงพยาบาลแพร่ โร งพยาบาลลำปาง โรงพยาบาลลำพูน และโรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อมอบนโยบายแก่แพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ขณะนี้โรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ฯ ยังแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องกว่า 120 ประเทศทั่วโลก จำนวนผู้ป่วยกว่า 80,000 คน ส่วนสถานการณ์ในประเทศไทย ณ วันที่ 6 กรกฎาคม 2552 พบผู้ป่วยเพิ่ม 196 ราย เป็นนักเรียน 160 ราย อยู่ระหว่างการตรวจสอบ 36 ราย รวมผู้ติดเชื้อตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน - 6 กรกฎาคม 2552 จำนวน 2,272 ราย หายป่วยแล้ว 2,230 ราย มีผู้เสียชีวิต 7 ราย ขณะนี้ยังรักษาตัวในโรงพยาบาลรัฐและเอกชน 35 ราย แม้โรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่นี้ อาการไม่รุนแรงมาก แต่แพร่ระบาดจากคนสู่คนได้รวดเร็ว กระทรวงสาธารณสุข ได้วางมาตรการหลัก 3 ประการ ในการป้องกัน ได้แก่ ให้ทุกโรงพยาบาลจัดทีมแพทย์ดูแลเฉพาะ ตรวจรักษาอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ หากมีปัญหาในการรักษาโดยเฉพาะในกลุ่มเสี่ยงที่สุขภาพอ่อนแอ อาทิ ผู้ป่วยโรคปอด หอบหืด โรคหัวใจ โรคอ้วน โรคเบาหวาน และผู้สูงอายุ สามารถปรึกษาผู้เชี่ยวชาญได้ตลอด 24 ชั่วโมง ประการที่ 2 ให้ทุกโรงพยาบาลวางระบบป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล โดยมีระบบคัดกรองผู้ป่วยแยกจากผู้ป่วยอื่น รวมทั้งจัดเตรียมห้องแยกโรคเพื่อดูแลผู้ป่วยโรคนี้เป็นการเฉพาะ และสุดท้ายคือการประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่ ผู้รับบริการและประชาชน ให้สามารถป้องกันตนเองได้

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด