ยุติธรรม จ.ปัตตานี สรุปความช่วยเหลือฯ ถึงเดือน มิ.ย. 2552 กว่า 16 ล้านบาท

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักงานยุติธรรม จังหวัดปัตตานี ให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากความไม่สงบถึงเดือนมิถุนายน 2552 กว่า 16 ล้านบาท โดยสรุปรายงานการให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ จากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดปัตตานี ตามมติ ครม.เมื่อวันที่ 31 พ.ค.2548 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2551 ถึงวันที่ 26 มิถุนายน 2552 ดังนี้ ให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบฯกรณีเสียชีวิต จำนวน 284 ราย เป็นเงิน 6,292,819 บาท กรณีบาดเจ็บ จำนวน 130 ราย เป็นเงิน 9,921,594 บาท รวมความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบฯ ทั้งกรณีเสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บ จำนวน 414 ราย เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 16,214,413 บาท (สิบหกล้านสองแสนหนึ่งหมื่นสี่พันสี่ร้อยสิบสามบาทถ้วน ประชาชนและผู้ที่ได้รับผลกระทบเนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ ศูนย์ช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบจังหวัดปัตตานี โทร. 0-7333-6849 ในวันและเวลาราชการ

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด