อัดกิจกรรมเพื่อสังคม

น.ส.พัชรา ทวีชัยวัฒนะ รองกรรม การผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายการตลาดและการสื่อสารองค์กร บริษัท อยุธยา อลิอันซ์ ซี.พี. ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) หรือเอเอซีพี เปิดเผยว่า บริษัทได้ให้ความสำคัญกับการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง โดยในช่วง 6 เดือนหลังของปีนี้ได้เตรียมจัดอีกหลายกิจกรรม อาทิ โครงการไทยแลนด์ เอนิเมชั่น คอนเทสต์ 2009 ร่วมกับมูลนิธิ 5 ธันวามหาราช และศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) จัดโครงการสนับสนุนให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาและนิสิตนักศึกษาได้พัฒนาความคิดสร้างสรรค์และเสริมสร้างความ รู้ในการออกแบบคอมพิวเตอร์ภาพเคลื่อนไหว, โครงการหนังสือเสียงเพื่อคนตาบอด, โครงการหนังสือมือสองเพื่อน้องๆ ในชนบท และโครงการกองทุนเพื่อการศึกษา เป็นต้น

เรื่องล่าสุดของหมวด เศรษฐกิจ

ดูหมวด เศรษฐกิจ ทั้งหมด