รมว.สธ. ตรวจการเฝ้าระวังโรคไข้หวัด 2009 ที่ จ.ตราดวันนี้

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ตรวจการเฝ้าระวังโรคไข้หวัด 2009 ที่จังหวัดตราด นายวิทยา แก้วภราดัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นายแพทย์ปราชญ์ บุณยวงศ์วิโรจน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข จะเดินทางไปตรวจการเฝ้าระวังไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ที่จังหวัดตราด เนื่องจาก จ.ตราด พบผู้ป่วยเพศหญิง อายุ 24 ปี มีอาการไม่รุนแรง โดยผู้ป่วยได้เดินทางไปเที่ยวต่างจังหวัด และกลับมาป่วยในจังหวัดตราด ต่อมาผู้ที่เข้าข่ายเฝ้าระวังและอยู่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยได้มีอาการป่วยเพิ่มอีก 3 ราย รวมเป็นผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ 2009 ใน จ.ว. ตราด 4 ราย และได้พักรักษาตัวที่ ร.พ.ทั้งของรัฐและเอกชนจนหายปกติและกลับไปพักผ่อนที่บ้านแล้วทั้ง 4 ราย ส่วนผู้ที่มีประวัติคลุกคลีกับผู้ป่วย ซึ่งจากการตรวจสอบมี 48 คน ผู้ที่สัมผัสไม่มีอาการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด ได้ดำเนินการวัดไข้ทุกวันจนครบ 7 วันหลังสัมผัสผู้ป่วยครั้งสุดท้าย ถ้ามีไข้ให้ถือว่าเป็นผู้ป่วย พร้อมดูแลตามแนวทางการแพทย์ ส่วนผู้สัมผัสและมีอาการ จะดูแลเหมือนผู้ป่วยทันที่ รวมถึงมีการซ้อมแผนและประชาสัมพันธ์ขอให้ประชาชนดำเนินชีวิตตามปกติ หากมีอาการป่วยคล้ายไข้หวัด อาการไม่รุนแรง ขอให้พักรักษาตัวอยู่ที่บ้าน ยกเว้นมีอาการรุนแรง เช่น หายใจหอบเหนื่อย ไข้สูง และมีประวัติเป็นโรคเรื้อรัง เด็กเล็ก ผู้สูงอายุ หญิงตั้งครรภ์ ให้ไปพบแพทย์เพื่อรับการตรวจรักษาได้ทันที