ปธ.วุฒิยันเสื้อแดงถวายฎีกาไม่ได้ต้องเป็นเจ้าตัว-ครอบครัว

นายประสพสุข บุญเดช ประธานวุฒิสภา กล่าวเมื่อวันที่ 5 ก.ค.ว่า กลุ่มคนเสื้อแดงไม่สามารถรวบรวมรายชื่อ เพื่อถวายฎีกาขอพระราชทานอภัยโทษให้ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรีได้ เนื่องจากตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญากำหนดว่า จะต้องให้ผู้ที่ต้องคำพิพากษาว่ามีความผิด หรือครอบครัวเป็นผู้ดำเนินการ ไม่ใช่ประชาชนทั่วไป เรื่องนี้อิงกับเรื่องการเมืองเป็นหลัก เพราะผู้ริเริ่มดำเนินการน่าจะรู้ดีอยู่แล้วว่า ไม่สามารถทำได้

ประธานวุฒิสภา กล่าวอีกว่า ตามขั้นตอนของกฎหมายที่แท้จริง ผู้ที่ต้องคำพิพากษาที่ถูกจำคุกจะต้องเดินเรื่องกับพัสดี ส่งต่อให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ซึ่งจะต้องทำความเห็นประกอบการขอพระราชทานอภัยโทษด้วย จึงเห็นว่าการดำเนินการของคนเสื้อแดง ไม่ถูกต้องตามกระบวนการและไม่สามารถทำได้

เรื่องล่าสุดของหมวด การเมือง

ดูหมวด การเมือง ทั้งหมด