ก.แรงงาน พอใจการจัดงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ ครั้งที่ 23

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงแรงงาน ตั้งเป้าลดจำนวนผู้ประสบภัยอันตรายจากการทำงานให้เหลือร้อยละ 2 ของจำนวนผู้ใช้แรงงาน 1,000 คน เตรียมผลักดันกฎหมายความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีผลบังคับใช้โดยเร็ว นายไพฑูรย์ แก้วทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า ในปี 2552 ตั้งเป้าจะลดจำนวนผู้ได้รับบาดเจ็บ ผู้เสียชีวิต และผู้ป่วยจากการทำงานให้ได้อย่างน้อยร้อยละ 2 ต่ออัตราผู้ประสบอันตราย 1,000 คน ซึ่งกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และสำนักงานประกันสังคมต้องร่วมมือกันขับเคลื่อน รณรงค์ จัดกิจกรรม สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการทำงานให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในวันที่ 9 กรกฎาคมนี้ จะมีการพิจารณาเรื่องความปลอดภัยจากคณะรัฐมนตรี ซึ่งได้บรรจุเป็นวาระที่ 2 ของการประชุม และขั้นตอนต่อไปในเดือนสิงหาคมนี้ จะมีการจัดประชุมสภาผู้แทนราษฎร ทางกระทรวงแรงงานจะนำเสนอกฎหมายเรื่องความปลอดภัย อนาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาลชุดนี้ ซึ่งเป็นข้อผูกพันตามรัฐธรรมนูญที่กระทรวงแรงงานต้องเร่งดำเนินการให้มีผลบังคับใช้โดยเร็ว ทั้งนี้การจัดงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติครั้งที่ 23 ถือว่าประสบผลสำเร็จ มีผู้มาร่วมงาน 3 วัน กว่า 40,000 คน นายไพฑูรย์ กล่าวต่อไปว่า อยากให้สังคมไทยทั้งที่เป็นผู้ประกอบการ และแรงงานให้ความสำคัญกับการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการทำงาน และการใช้ชีวิตประจำวัน เพราะหากเกิดอุบัติเหตุหรือโรคจากการทำงานแล้ว ผลที่ได้รับคือ การสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน ซึ่งประเมินค่ามิได้ หากเรารู้จักป้องกัน จะมีผลดีต่อผู้ใช้แรงงานและสถานประกอบการคือ มีคุณภาพชีวิตที่ดี ธุรกิจก้าวหน้า คนงานไม่ถูกเลิกจ้าง