ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันที่ 4 กรกฎาคม 2552

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

วันนี้ เวลา 16.03 น. สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชทานเพลิงศพ ร้อยตำรวจเอก กร เดชธนสถิรนันท์ ณ เมรุวัดแก่งหลวง อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี เวลา 12.55 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่ง ของบริษัท การบินไทย จำกัด(มหาชน) เที่ยวบินที่ ทีจี 923 กลับจากการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ถึงยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ในวันเดียวกันนี้ เวลา 07.00 น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี เสด็จออก ณ พระตำหนัก จักรีบงกช อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ทรงบำเพ็ญพระกุศลทรงบาตร และถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ กับทรงปล่อยโค และพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในโอกาสวันคล้ายประสูติ วันที่ 4 กรกฎาคม 2552